Adatkezelési tájékoztató

 

1.     Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

 

1.1.  Adatkezelő:

Canter Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Korátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-078122

Székhely: 1022 Budapest, Eszter u. 6/b

Postázási cím: 1022 Budapest, Eszter u. 6/b

Webhely: https://www.dianaeszoltanhorgaszto.hu

Email: gobolvendeghaz@gmail.com

Telefon: 06 20 448 45 00

Webhely: https://www.dianaeszoltanhorgaszto.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak

2. Adatkezelést meghatározó alapvető rendelkezések

 • Az 2 alpontban meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.
 • Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.
 • Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.
 • Adatkezelő tevékenységét a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban:
 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

rendelkezései alapján végzi.

3. Felhasználói profil létrehozásával (regisztráció) összefüggésben kezelt adatok

 

3.1.  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

név

Az Ön profiljának azonosításhoz, illetve az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

e-mail cím

Az Önnel, mint felhasználóval történő kapcsolattartáshoz szükséges, az igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggő küldemények ebbe az elektronikus postafiókba kerülnek továbbításra.

 

jelszó

Felhasználói profiljához tartozó adatok biztonságának védelme, a profilhoz történő hozzáférési jogosultság vizsgálata, ellenőrzése érdekében szükséges

 

telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor a hatékonyabb kapcsolattartás érdekében telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

számlázási név

Önnek regisztráció során nem szükséges megadnia a számlázási nevét, az csak horgászhely előfoglalás/megrendelés és online fizetési mód alkalmazása esetén kötelező és jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.

számlázási cím

Önnek regisztráció során nem szükséges megadnia a számlázási címét (postai irányítószám, település és utca neve, házszám), az csak horgászhely előfoglalás/megrendelés és online fizetési mód alkalmazása esetén kötelező és jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.

3.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. horgászhely foglalás/megrendelés/pénzügyi rendezés);

 

3.3.  Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulását a gobolvendeghaz@gmail.com email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Amennyiben számlázási adatokat is megadott és visszterhes szolgáltatást is igénybe vett  ( megrendelése alapján történt számlázás, illetve fizetés) ezen személyes adatnak minősülő adatait jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében a hatályos számviteli törvény rendelkezései szerinti ideig őrizzük. (jelenleg 8 év)
 

3.4.  Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

Név

Székhely

Feldolgozásra átadott adatok köre

Adatfeldolgozói feladat

WEBAPIX Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út. 54.2.ép. 3.em.

bármely és valamennyi, a 3.1 pontban megadott adat

weblap fejlesztés és üzemeltetés

CREARTWORK Kft.

3535 Miskolc, Békés utca 7.

bármely és valamennyi, a 3.1 pontban megadott adat

tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft.

 

2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

 

számlázáshoz és  értesítéshez szükséges adatok (e-mail cím, számlázási név és cím)

számlázó szoftver szolgáltatás (kizárólag megrendelés és online fizetési mód alkalmazása esetén)

OTP Mobilszolgáltató Kft.

Budapest, Közraktár u. 30-32.

 

felhasználó azonosító és  értesítéshez szükséges adatok ( e-mail cím, számlázási név és cím)

az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció és visszaigazolás lebonyolításának biztosítása

 

4. Horgászhely foglaláshoz és megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés, beleértve az online fizetést és számlázást is

 

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

név

Az Ön felhasználói profiljának azonosításhoz, illetve az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

e-mail cím

Az Önnel, mint regisztrált felhasználóval történő kapcsolattartáshoz, ill. értesítések/visszaigazolások továbbításához szükséges, küldeményeinket ebbe az elektronikus postafiókba küldjük meg.

 

telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor a hatékonyabb kapcsolattartás érdekében telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

 

számlázási név

A horgászhely előfoglalás/megrendelés és online fizetési mód alkalmazása esetén kötelező, az adatot jogszabályi kötelezettségünk (számlázás) teljesítése  érdekében kezeljük.

számlázási cím (postai irányítószám, település, utca és házszám)

A horgászhely előfoglalás/megrendelés és online fizetési mód alkalmazása esetén kötelező, az adatot  jogszabályi kötelezettségünk (számlázás) teljesítése érdekében kezeljük.

 

4.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.

4.3.  Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben horgászhely foglalás/megrendelés szolgáltatásunkat igénybe vette és fizetési kötelezettsége keletkezett (megrendelése alapján történt számlázás, illetve fizetés) vonatkozó személyes adatnak minősülő adatait jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében a hatályos számviteli törvény rendelkezései szerinti ideig őrizzük. (jelenleg 8 év)

 

4.4.  Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

Név

Székhely

Feldolgozásra átadott adatok köre

Adatfeldolgozói feladat

WEBAPIX Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út. 54.2.ép. 3.em.

bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat

weblap fejlesztés és üzemeltetés

CREARTWORK Kft.

3535 Miskolc, Békés utca 7.

 

bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat

tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft.

 

2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

 

számlázáshoz és  értesítéshez szükséges adatok (e-mail cím, számlázási név és cím)

számlázó szoftver szolgáltatás (kizárólag megrendelés és online fizetési mód alkalmazása esetén)

OTP Mobilszolgáltató Kft.

Budapest, Közraktár u. 30-32.

 

felhasználó azonosító és értesítéshez szükséges adatok (e-mail cím, számlázási név és cím)

 

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció és visszaigazolás lebonyolításának biztosítása

 

5. Weblap űrlapokon benyújtott ajánlatkérésekkel összefüggő személyes adatok kezelése

Szolgáltatásaink igénybevételének egyszerűsítése, a velünk történő hatékony kapcsolatfelvétel biztosítása érdekében felhasználóink részére a Weblapon különböző szolgáltatásainkhoz kapcsolódó,  ajánlatkérő űrlapok érhetőek el.

https://dianaeszoltanhorgaszto.hu/urlapok/vendeghaz

https://dianaeszoltanhorgaszto.hu/urlapok/eskuvo

https://dianaeszoltanhorgaszto.hu/urlapok/esemenyszolgáltatás

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

név

Az Ön azonosításához, kapcsolattartáshoz, valamint visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges szerződés megkötéséhez, továbbá jogszabályi  kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges

e-mail cím

Ajánlatkérés, megkeresés esetén válaszunkat az Ön által  megadott e-mail fiókba küldjük el

telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja, akkor az ajánlat megadása, igényeinek pontosítása, szolgáltatással összefüggő kérdései megválaszolása érdekében telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

  

5.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez lehet szükséges .

5.3.  Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, illetve az ajánlat érvényességi idejét követő 180 napig.

  

5.4.  Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

Név

Székhely

Feldolgozásra átadott adatok köre

Adatfeldolgozói feladat

WEBAPIX Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út. 54.2.ép. 3.em.

 

bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat

weblap fejlesztés és üzemeltetés

CREARTWORK Kft.

 

 

3535 Miskolc, Békés utca 7.

 

 

bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat

tárhely szolgáltatás

 

6.  Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

Felhasználóink szolgáltatásaink igénybevételét megelőzően, avagy ezt követően előzetes és önkéntes hozzájárulásuk alapján egyszerűen juthatnak hozzá az általános, valamint a személyre szóló új , egyedi, illetve kedvezményes szolgáltatásainkkal kapcsolatos informatív és érdekes információkhoz Hírlevél szolgáltatásunk igénybevételével.

6.1.  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön azonosításához, a szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás
biztosításához szükséges (a név a regisztráció során megadott név)
e-mail cím Az általános és egyedi, valamint új és kedvezményes
szolgáltatásainkkal kapcsolatos informatív és érdekes információkat
a regisztráció során megadott e-mail címre a 6.4 pontban megadott
hírlevél szolgáltatón keresztül juttatjuk el
 

6.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 

6.3.  Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hírlevélről bármikor
leiratkozhat a gobolvendeghaz@gmail.com e-mail címre küldött lemondási kérelem
útján vagy a hírlevél emailben megtalálható leiratkozási linken.
 
A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett
hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat
fel, amennyiben le szeretne iratkozni, úgy az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik”
linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a
nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól,
le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezelési szabályairól a közösségi
oldalon tájékozódhat.
 

6.4.  Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok
köre
Adatfeldolgozói feladat
WEBAPIX Kft. 1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út.
54.2.ép. 3.em.
bármely és valamennyi, a
6.1 pontban megadott adat
weblap fejlesztés és
üzemeltetés
CREARTWORK
Kft.
3535 Miskolc,
Békés utca 7.
bármely és valamennyi, a
6.1 pontban megadott adat
 tárhely szolgáltatás
Rocket Science
Group, LLC
(Mailchimp)
675 Ponce de Leon
Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308
USA
e-mail cím hírlevél szolgáltatás

 
 

7. Sütik (cookie) kezelése

A Webhely sütiket használ a  működtetése, használatának megkönnyítése, az itt végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

7.1. Mi is az a süti?

A cookie (magyarul „süti") egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

7.2. Milyen sütiket és mire használ az adatkezelő?

Az Adatkezelő a sütiket a következő célból használja

 • webhely fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése a webhelyen és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja a webhelyet - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább - így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.

7.3.  Adatkezelő által alkalmazott sütik típusai

 1. Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a  sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

2. Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

3. Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

 Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

 

7.4.  A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

 1. Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 2. Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.facebook.com/help/cookies/

3. Doubleclick

A szolgáltatással  kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

7.5.  Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

7.6. Összefoglaló táblázat a használt sütikről

a) Alapműködést biztosító sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő jogos érdeke

 

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik: munkamenet ideje

Süti hozzájárulás tároló sütik:
1 év

●       XSRF-TOKEN

●       zoltan_es_diana_horgaszto_session

●       cookieconsent_status

 A honlap megfelelő működésének biztosítása

Sütitől függően:
2 év
vagy 2 hét

Google naptár

●       OSID

●       T

  

 1. b) Statisztikai célú sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön hozzájárulása

 

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

Sütitől függően:
2 év
1 nap
vagy munkamenet ideje

Google Analyics

●       _ga

●       _gid

●       _gat_gtag_{ id }

 act Facebook analitikáját támogató cookie

 

c_user A Facebookra bejelenkezett felhasználók azonosítása oldalakon átívelően

 

datr      A Facebook böngészőazonosítót tároló cookie-ja

 

pl        

presence         A Facebook felhasználó csevegési állapotát rögzítő cookie

 

locale

sb        Nyelvgyűjtő, megosztás segítő cookie

 

wd       A Facebook böngészőméretet tesztelő sütije.

 

xs        Facebook munkafolyamat azonosítását segítő cookie-ja

 

fr          Felhasználók követése célzott hirdetések elhelyezése céljából

Sütitől függően:
2 év
90 nap
60 nap
1 hét
1 nap
vagy munkamenet ideje

Facebook

●       locale

●       act

●       c_user

●       datr

●       pl

●       presence

●       sb

●       spin

●       wd

●       xs

 Az Ön hozzájárulása

 1P_JAR

Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

APISID            Google plus likeolás és megosztással kapcsolatos cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 

HSID   A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használja.

NID      Testre szabott hirdetéseket megjelenítsének elősegítésére

OGPC Beágyazott Youtube vagy Google videó megjelenítésének és lejátszásának mérésére szolgáló cookie.

SAPISID         Google plusz like-olás és megosztás lehetőségéhez használt cookie.

SID      A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használja.

SIDCC Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait.

SSID   Google térkép adatok mentésére szolgál

Sütitől függően:
2 év
90 nap
60 nap
vagy 30 nap

Google (*.google.com és gstatic.com)

●       1P_JAR

●       APISID

●       HSID

●       NID

●       SAPISID

●       SID

●       SIDCC

●       SSID

●       OTZ

 

 

Az Ön hozzájárulása

 

 Ezek a sütik a Google és a YouTube közösségi oldalakhoz és megosztáshoz kapcsolódó sütijei. A közösségi megosztásokat és egyéb Google szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni velük.

A PREF Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát készítsen arról, hogyan használja a látogató a különböző weboldalakon a YouTube videókat.

Sütitől függően:
2 év
8 hónap
60 nap
vagy munkamenet ideje

Youtube

●       nextId

●       requests

●       APISID

●       HSID

●       LOGIN_INFO

●       PREF

●       SAPISID

●       SID

●       SSID

●       VISITOR_INO1_LIVE

●       XSC

●       XSC

●       remote_sid

 

 1. Célzó- és hirdetési sütik

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása

60 nap

Facebook

●       fr

 

 

 

 

Az Ön hozzájárulása

 

Célzási és hirdetési célokra használjuk ezeket a cookie-kat – a böngészése alapján megjelenített hirdetések személyre szabására, valamint annak jelzésére szolgálnak, hogy konverzióval zárult-e a látogatás.

Sütitől függően:
2 év
vagy 2 hét

Doubleclick

●       DSID

●       IDE

 

8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által a weblapon megadott személyes adatok kezelésére, feldolgozására az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatársaink, valamint közvetlen feletteseik, és Adatkezelő vezető tisztségviselője jogosultak kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adattovábbításra jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók viszonylatában az ott meghatározott adatok tekintetében, kizárólag feldolgozói tevékenységük ellátásához szükséges mértékben kerül sor.

9.  Adatvédelem, adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.  Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

10.1.  Hozzájárulás visszavonása

Azon adatok tekintetében, melyek kezelését kifejezett előzetes hozzájárulása alapján végezzük, joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.

Hozzájárulás visszavonása a gobolvendeghaz@gmail.com címre küldött e-mailben történhet.

10.2. Adatkezelés az Ön további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

Az Ön hozzájárulásával felvett adatokat további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulása visszavonását követően kizárólag az alábbi esetekben kezelhetjük:

az adatkezelés a ránk, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 1. az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 2. az adatkezelés közérdekű;
 3. az adatkezelés a Mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek.

 

10.3. Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Ön érintett, az 1. pontban megadott elérhetőségen kezdeményezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; így:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

10.4.  A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

10.5.  A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a személyes adatok további tárolására kötelez. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

10.6.  A zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait zároljuk/korlátozzuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását, illetve az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Kérésre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 2. ha az adatkezelés jogellenes, ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. ha már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 1. ha tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az Ön érdekeivel, indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelőként előzetesen tájékoztatjuk az Érintetteteket az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

10.7.  Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,  hogy az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.  Jogorvoslati lehetőségek

11.1. Panasz előterjesztése

Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Társaságunkhoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a Tájékoztató Bevezető Részében írtaknak megfelelően/:

Email: gobolvendeghaz@gmail.com    

Telefon: 06204484500

Postázási cím: 1022 Budapest Eszter u. 6/b.

 

11.2.  Hatósági eljárás kezdeményezése

 • Ön az általunk személyes adatokon végzett adatkezelési tevékenységgel összefüggésben adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.

 Az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

telefonszáma: +36 (1) 391-1400,

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: http://naih.hu

 

11.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben Önt nem ért egyet a kérelmére vagy tiltakozására adott válaszunkkal, döntésünkkel, vagy a ránk vonatkozó kötelező válaszadási határidőt elmulasztottuk, a - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A pert az Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).