Általános szerződési feltételek

https://dianaeszoltanhorgaszto.hu címen elérhető weblapon (továbbiakban „weblap” vagy „webáruház”) keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételére és felhasználóira vonatkozóan

Az ÁSZF bármikor elérhető a következő linkről: https://dianaeszoltanhorgaszto.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 

1. A Szolgáltató adatai:

 • Neve: Canter Kft.
 • Székhelye: 1022 Budapest, Eszter u. 6/b
 • Elektronikus elérhetősége: gobolvendeghaz@gmail.com
 • Telefonos elérhetősége: +36 20 448 45 00
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-078122, Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószáma: 10481655-2-41
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Bankszámlaszám: Gránit Bank 12100011-10006021

 

2. A tárhely-szolgáltató adatai:

Creartwork Kft., 3535 Miskolc, Békés u. 7.

székhelye: 3535 Miskolc, Békés utca 7.

Iroda címe: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@creartwork.hu

 

3. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (törvény, valamint a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A tevékenység szakmai vonatkozásában a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre (felhasználókra, és vásárlókra is) külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. szeptember hónap 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, mely esetben a módosításokat azok hatályba lépése előtt a weblapon közzéteszi. A felhasználók és vásárlók (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Vásárló” vagy „Vendég”) a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve annak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes, mely változattásról a regisztrált felhasználók e-mailben értesítést kapnak.

Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházba, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vásárlója a webáruháznak, az ÁSZF -ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, azzal, hogy a weblapra történő belépéskor az ÁSZF automatikusan megjelenik, s azt az erre vonatkozó fülre kattintással magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el. Ha a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a webáruház és annak bármely részlete, valamint az azon megjelenő tartalmak, továbbá a webáruház terjesztésének tekintetében, így tilos a webáruházban megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül, azzal, hogy a konkrét Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződést és ehhez tartozó dokumentumokat (jelen ÁSZF-et is) a  Felhasználó saját felhasználásra megőrizheti.

Jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által 8087 Alcsútdoboz Göböljárás-pusztán üzemeltetett Zoltán és Diana Horgásztó és Pihenőpark horgászhelyeivel összefüggésben nyújtott szolgáltatásai igénybevételének feltételeit.

 

A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

Horgászinformáció:
A két tó vízterülete 7 (Diana-tó), illetve 4 hektár (Zoltán-tó).
Fogható halfajok: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász (havonta telepítve).
Pergetés, lékhorgászat, bojlizás és tóparti sátrazás engedélyezett.
Fajlagos pontytilalom és etetési korlátozás nincs.
A tavakon csónak használatára nincsen lehetőség.

 

STÉGEK: A Diana tavon kizárólag a stégekről, illetve több személy esetén a stégek 5 m-es körzetében lehet horgászni. Ezektől eltérő helyeken, a füvön horgászni tilos. Egy stégre egy időben maximum 3 napijegy váltható. Stéget KÖTELEZŐ előre foglalni a http://www.horgaszhelyfoglalas.hu oldalon. Amennyiben nem foglal stéget, nem tudjuk a garantálni, hogy le tud ülni horgászni. Ha lefoglal egy stéget elvárjuk, hogy megjelenjen aznap horgászni, illetve ha mégse tud eljönni, kérjük 24 órával előtte telefonon, a 06207766298-as számon vagy a gobolvendeghaz@gmail.com címen jelezze ezt felénk lemondását. A lefoglalt helyeket a horgászat napján legkésőbb délelőtt 10 óráig tartjuk. Amennyiben valaki lemondás nélkül nem jelenik meg a lefoglalt napon, úgy a jövőben nem tudunk foglalást elfogadni az adott személytől.

A Diana tó stégjei mellett található tűzrakók nem szemetesek! Kérjük a szemetet a horgászhelyekhez közel elhelyezett szemetesekbe dobni. Mostantól minden horgászat megkezdése előtt a halőr ellenőrzi a tűzrakók tisztaságát, és amennyiben abban hulladék található, azt eltávolítja. Majd a horgászat végeztével újra ellenőrzi, és ha azt tapasztalja, hogy az nem az átadott formájában van, akkor távozáskor 500 forint tisztítási díjat számítunk fel a horgász számára! Figyelem: a díjból nem meggazdagodni akarunk, csupán olyan állapotban szeretnénk visszakapni a horgászállásokat, ahogy azt átadjuk.

HALVÉDELEM: A Diana tavon a halak méretéből adódóan, a “fogd és ereszd vissza” szellemében, fokozott figyelmet szánunk a halak kíméletes fárasztása, kiszákolása, a horog kiszabadítása és a visszaengedés tekintetében. Akik nem fogadják el ezeket a szabályokat, azokat az esetleges félreértések és kellemetlen szituációk elkerülése végett, kérjük válasszanak más horgászvizet.

 • A halakat szákba rakni szigorúan tilos (ez alól a napijegy (20000 forintos) a kivétel), fotózás után azonnal vissza kell őket a vízbe helyezni.
 • A kifogott halat fotózni kizárólag térden/guggolva a halat a vastag matrac/bölcső fölé emelve lehet.
 • Pontybölcső, vagy vastag, magas peremes matrac használata kötelező (bölcső bérelhető 1000Ft/nap), a nyári időszakban a felmelegedett pontymatracot/pontybölcsőt vízzel locsolva hűteni kell!
 • Hal fertőtlenítő használata kötelező (vásárolható a halőrház melletti kisboltban)
 • Etetőanyagként kizárólag friss etetőanyag használható, a több napos etetőanyagok használatát kérjük mellőzni. Amennyiben szemes termékekkel (pl. kukorica, búza) kívánnak etetni, azt kizárólag főzött állapotban lehetséges, ugyanis ezek nyers formában a halaknak kárt okozhatnak
 • Maximum 4-es méretű horog használható (tehát számozásban: csak 4-es és az ettől nagyobb számmal ellátott horog köthető a szerelékre)
 • Fonott zsinór kizárólag horogelőkének használható, ami maximum 25 cm hosszú és 0,20 mm vastagságú lehet.
 • Lead Core használata kizárólag elhagyós szerelék esetén lehetséges.
 • Főzsinórból kizárólag monofil használható, vastagsága maximum 0,35 mm ennél csak a monofil dobóelőke lehet vastagabb, de szakadás esetén nem gátolhatja az ólom szabad leesését! A dobóelőke maximális hossza (ami vastagabb a 0,35mm-nél) 8 méter.
 • A horgászrend betartását, a rendeltetésszerű horgászatot folyamatosan (0-24 óráig) ellenőrizzük. A horgász a jegy kiváltásával köteles alávetni magát az esetleges halőri ellenőrzésnek. A halőrök jogosultak a horgász okmányainak, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére és átvizsgálására!
 • Megkérjük kedves vendégeinket, ha valaki a horgászrend be nem tartásával kapcsolatos eseményt észlel, azt a tógazdánál/halőrnél jelezni szíveskedjen!

Etetőhajó használata engedélyezett, de csak és kizárólag a stéghez tartozó (stég előtti) vízterületen.

KÖRNYEZETVÉDELEM: Kérjük a horgászokat és sétálókat egyaránt, hogy szemetet csak a kijelölt gyűjtőhelyeken hagyjanak. Tűzrakás, kizárólag a kijelölt tűzgyújtó területeken történhet.

SZERENCSEHALAK: A Zoltán és Diana tóban 2017. március 23-án elhelyezett szerencsehalak 2017. december 30-ig érvényesek. Az előző években behelyezett szerencsehalak az aktuális naptári év végéig voltak érvényben, ezért az értük járó pénzjutalmat megfogásuk esetén nem áll módunkban kifizetni.

KISKOCSIK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI: A ki- és bepakoláshoz 1 óra áll rendelkezésre, amihez ingyen biztosítjuk a kocsikat. Amennyiben a kocsit nem hozza vissza az 1 óra ingyenes használat után, minden megkezdett óra 1000 Ft-ba kerül. Célunk, hogy mindenki igénybe tudja venni a kocsikat, ezért kérjük a vissza hozatalát.

A horgászjegy típusa a legördülő menüben adott jegytípusra kattintással választható ki, és a „kiválaszt” fülre kattintással véglegesíthető.

Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik az Szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. +

A Szolgáltató és a Vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek.

 

3. A Webáruházban elérhető elektronikus szolgáltatások köre

- horgászjegy vásárlás

- horgászhely foglalás

 

4. A rendelés menete, fizetési módok:

A webáruházban elérhető, megjelenített szolgáltatások egy része (horgászjegy vásárlása) nem kizárólag  online rendelhető meg, illetve vásárolható, más szolgáltatások (horgászhely-foglalás) kizárólag online rendelhetőek meg. Házhozszállítás nem történik, a megrendelt horgászjegyet vagy horgászhely-foglalás visszaigazolását a Vendég elektronikus levélben kapja meg a regisztráció/vásárlás során megadott e-mail postafiók címére.

A szolgáltatásokra vonatkozóan a webáruházban megjelenített árak bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t.

Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatási árainak eseti változtatásaira, amely nem lehet visszaható hatályú.

 

Regisztráció

Amennyiben a webáruházban kínált szolgáltatásokat a Vásárló igénybe kívánja venni, illetve online vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás előtt regisztrálnia kell a weboldalon, mely regisztráció véglegesítése előtt el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési célból kötelezően meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, így nevét, e-mail címét (opcionálisan telefonszámát), valamint a későbbi belépéshez szükséges egyedi azonosítására szolgáló jelszavát.

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Vásárló köteles az általa választott és megadott jelszót bizalmasan kezelni, a jelszó jogosulatlan harmadik személy birtokába kerüléséből eredő károkért, illetve hátrányokért - amennyiben az a vásárló szándékos, vagy gondatlan magatartása okán következett be - Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárló e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számára. A regisztrált adatokat a Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha azt a Vendég e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

 

Rendelés menete (horgászjegy vásárlása és/ vagy horgászhely foglalása)

 

Bejelentkezés:

Ha a webáruházba belépő regisztrált Vásárló, a belépést a „Bejelentkezés” menüpont segítségével végezheti el. Amennyiben Vásárló elfelejtette belépési jelszavát, a „jelszóemlékeztető” menüpont használatával, regisztrált e-mail címének megadásával kérheti jelszavának megküldését.

Sikeres belépés esetén megjelenik a Vásárló regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

 

 A kívánt stég kiválasztása

A horgászjegy vásárlás vagy horgászhely foglalás első lépése a kívánt horgászstég kiválasztása, melyet a kívánt stég fotójára kattintással tehet meg a Vásárló.

 

A foglalás időpontjának kiválasztása (horgászat kívánt napja)

A horgászhely kiválasztását követően meg kell adni a horgászat igénybevételének kezdő és záró időpontját - többnapos horgászat esetén kizárólag összefüggő dátumtartományt választhat ki a Vásárló -, melyet a pontos dátumra és órára kattintással tehet meg a Vásárló az erre vonatkozó táblázatban és a „tovább” gombra kattintással véglegesíthet.

 

Vendégek (horgászok) számának kiválasztása

Egy horgászstégen egyidejűleg maximum 3 fő horgászhat. A megrendelésben/foglalásban korábban megadott hely és időpont adatokat követően meg kell adni, hogy a szolgáltatást hány fő kívánja igénybe venni, melyet a megfelelő személyek számát jelző emberke ikonra kattintással tehet meg a Vásárló és a „tovább” gombra kattintással véglegesíthet.

 

Horgászjegy típusának kiválasztása

Horgászjegyet csak olyan személy vásárolhat, aki rendelkezik a tervezett horgászat időpontjában aktuálisan érvényes állami horgászjeggyel, melyet a Vásárló a helyszínre érkezéskor köteles igazolni a Szolgáltatónak.

 

HORGÁSZJEGYEK:

Minden jegyünkkel kizárólag egy horgász horgászhat, ez alól kivételt képeznek a csomagajánlataink és a családi jegy, amivel maximum 3 horgász jogosult a horgászatra. A horgászjegy kiváltása a tó horgászrendjének automatikus elfogadását jelenti. A szabályok nem betartása esetén az eset súlyosságától függően kitiltás is lehet a következmény!

Zoltán Horgásztó:

 • Nappali horgászjegy: (reggel ½ 6-tól este másnap reggel ½ 6 érvényes) 4.200 Ft, 1 fő – 2 bot, azokon botonként max 2 horog, elvihető hal: 2 nemes (max. 4kg/db és összesen max. 5kg) ebből 1 ragadozó lehet, ami max. 3kg és 3kg egyéb hal. A szerencsehalak érvényesek ezzel a jeggyel.
 • Sporthorgászjegy: (reggel ½ 6-tól este 21 óráig érvényes) 2.200 Ft, 1 fő – 2 bot, azokon botonként max 1 horog, nem vihető el hal. A szerencsehal nem érvényes.
 • Családi jegy: (érkezéstől számított 24 órán keresztül érvényes) 8.500 Ft, 3 fő (2 felnőtt és 1 gyerek) – 5 bot, azokon botonként max 2 horog, elvihető hal: 4 nemes (max. 4kg/db, összesen max. 10kg) ebből 2 ragadozó lehet, ami max. 3kg/db, 6kg egyéb. A szerencsehalak érvényesek ezzel a jeggyel.
 • Gyerekjegy: (reggel ½ 6-tól este 21 óráig érvényes) 1.500 Ft, 1 fő – 1 bot, azokon botonként max 2 horog, elvihető hal: 1 nemes (max. 4kg/db), 1,5 kg egyéb.

Harcsából elvihető maximális méret: 5 kg. A nemes halból elvihető legnagyobb méret 4 kg/darab. Az ennél nagyobb halakat mérés és esetleges fotó készítése után haladéktalanul vissza kell engedni. Szákba tenni szigorúan TILOS!

Amennyiben 10 kg-ot meghaladó halat fog, kérem értesítse a halőrt és ajándék napijeggyel ajándékozzuk meg!

Diana Horgásztó:

 • Napijegy: reggel ½ 6-tól este 21 óráig, 20.000 Ft, 1 fő – 2 bot, azokon botonként max 1 horog, elvihető hal: 1 db csuka, 1 db süllő, 1 db ponty, 1 db amur. Összesen maximum 8 kg lehet és maximum 4 kg/darab, a csuka/süllő súlya max 3 kg. A szerencsehalak érvényesek ezzel a jeggyel.

A VIP csoporttagoknak elérhető jegyek a Diana tóra:

Ezen jegyek megváltásának feltétele, hogy jegyvásárló tagja legyen a facebookon a Zoltán és Diana tó VIP tagok csoportjának. A felvétel ingyenes, csak jelentkezni kell.

 • VIP JEGY: reggel ½6-tól este 21 óráig, 10.000 Ft, 1 fő – 2 bot, azokon botonként max. 1 horog, nem vihető el hal. A szerencsehalak érvényesek ezzel a jeggyel.
 • Bojlis jegy: 3 x 7.500 Ft/nap, minimum 3 napos horgászat esetén érvényes. A horgászatot minden esetben az érkezés napján reggel 6 órától az utolsó nap 20 óráig számoljuk, azaz 2 éjszakát tartalmaz. Minden további 24 óra 7.500 Ft, 1 fő – 2 bot, azokon botonként max 1 horog, nem vihető el hal, a szerencsehal nem érvényes.
 • Pergető jegy: 5.000 Ft/nap (reggel ½ 6-tól este 21 óráig érvényes) 1 fő – 1 bot, 1 mű csali. Kizárólag pergetésre és műlegyezésre jogosít. Hal nem vihető el, szerencsehal nem érvényes.

Csomagajánlatok a Diana-tóra (szintén csak VIP csoport tagoknak):

Hétközi baráti bojlis

A csomag tartalma:

 • 2 fő részére horgászat (összesen maximum 4 bottal) a Diana-tavon hétfő reggeltől csütörtök estig (munkaszüneti napok esetében nem érvényes)
 • Sátorozási lehetőség a tóparton, napelemes meleg vizes zuhanyzó használattal

Ára:     Szerencsehal pénzdíj lehetőségével 80.000Ft helyett 65.000Ft

Szerencsehal pénzdíj lehetősége nélkül 60.000Ft helyett 50.000Ft

Csoportos hetijegy vendégházzal

A csomag tartalma:

 • 4 fő részére horgászat (maximum összesen 8 bottal) a Diana-tavon 7 napon és 6 éjszakán át
 • Szállás maximum 10 fő részére, 6 éjszakára a Canter Vendégházban (a horgásztó melletti dombtetőn található)

Ára:     Szerencsehal pénzdíj lehetőségével 460.000Ft helyett 350.000Ft

Szerencsehal pénzdíj lehetősége nélkül 390.000Ft helyett 300.000Ft

Előzetes telefonos egyeztetés szükséges a vendégház lefoglalása miatt. (06207766298)

 

A foglalás/jegyvásárlás adatainak áttekintése, a rendelés véglegesítése

A foglalási/vásárlási adatok megadását követően a Vásárló áttekintheti rendelésének összesítő adatait, illetve online fizetés esetén itt kell megadnia számlázási adatait az elektronikus (pdf formátumú) számla kiállításához. A foglalás/rendelés véglegesítése a „foglalás/vásárlás véglegesítése” fülre kattintással történik.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: A megrendelés folyamán megadott adatok módosítására, javítására a foglalás/rendelés véglegesítése előtt, a „vissza” gombra kattintással, az előző munkamenetbe történő visszalépéssel van lehetőség.

A felek közötti megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Magatartási kódex a szolgáltatási tevékenység vonatkozásában nem kötelező.

 

Fizetési módok

A webáruházban vásárolt horgászjegy kifizetésére online bankkártyás fizetéssel, vagy foglalást követően a szolgáltatás igénybevételének helyszínén, készpénzes fizetéssel van lehetőség.

Ha a rendelés értékét bankkártyával, online kívánja kiegyenlíteni, akkor a rendelés leadását követően megjelenik egy fizetés gomb, erre kattintva a rendszer átirányítja az OTP oldalára, ahol bankkártyája azonosítását követően tud fizetni. A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók fel: American Express Visa, Maestro, Mastercard.

 

Rendelés visszaigazolása

Ha a Vendég online kifizette horgászjegyét, úgy horgászhelye az adott helyszínre és időpontban biztosított. Vásárlásáról visszaigazolást és elektronikus számlát küldünk (számlázz.hu) a regisztráció során megadott e-mail címére.

Ha online fizetés nem történt, de a foglalás véglegesítésére került sor, a foglalás csak akkor válik véglegessé, ha Szolgáltató annak elfogadásáról Vásárló hivatkozott e-mail címére erről visszaigazolást küld.

Amennyiben a rendelés megerősítő e-mail nem érkezik meg 42 órán belül a vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha az azért nem érkezik meg időben, mert vevő hibás vagy rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy fiókjának telítettsége miatt nem tud e-mail-t fogadni.

 

Rendelések lemondása és elállás

A rendelés teljesítése, a horgászjegy elkészítése automatizáltan, a rendelés - és a befizetés - feldolgozását követő néhány pillanat múlva megtörténik.

A Vásárlót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a , a Vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fent meghatározott elállás esetén a szolgáltató 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon.

 

5. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

 

5.a. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltatóval szemben, hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát – a szolgáltatás jellegére tekintettel - annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

5.b. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén, így azon tényre tekintettel, hogy szolgáltatás nyújtásról van szó, termék kijavítását nem kérheti a szolgáltatótól a szolgáltatás igénybevevője.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

 A Vásárló szavatossági igényéhez a létrejött szerződést a Vásárlónak kell bizonyítania, a számla bemutatásával.

 

Szavatossági igény bejelentésének módja: a szolgáltatás jellegére tekintettel szóban, melyet azonnal meg kell vizsgálni.

A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

- a Vásárló nevét, címét, valamint a Vásárló nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak jogszabály szerint történő kezeléséhez,

- a vásárlás időpontját,

- a szolgáltatás megnevezését, vételárát,

- a hiba leírását- a hiba bejelentésének időpontját,

- a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

A vállalkozás a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

6. Panaszok intézése

Panasz esetén a Szolgáltatónál levélben (Canter Kft, 1022 Budapest Eszter u. 6/b), telefonon a 06 20 448 45 00, vagy emailben a gobolvendeghaz@gmail.com címen közölheti panaszát a Vásárló.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Szolgáltatóa panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

7. Adatkezelés

Szolgáltató a webáruház használatával rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetekben.  

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szolgáltatóa megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatvédelmi Tájékoztatónk a  https://dianaeszoltanhorgaszto.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken érhető el és tölthető le.

 

8. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vásárlói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.